Egalitarian Tena’im

two wedding rings

   טוֹבִים הַשְּׁנַיִם מִן הָאֶחָד אֲשֶׁר יֵשׁ לָהֶם שָׂכָר טוֹב, בַּעֲמָלָם. כִּי אִם יִפֹּלוּ הָאֶחָד יָקִים אֶת חֲבֵרוֹ וְאִילוֹ הָאֶחָד שֶׁיִּפּוֹל וְאֵין שֵׁנִי לַהֲקִימוֹ. גַּם אִם יִשְׁכְּבוּ שְׁנַיִם וְחַם לָהֶם וּלְאֶחָד אֵיךְ יֵחָם. וְאִם יִתְקְפוֹ הָאֶחָד הַשְּׁנַיִם יַעֲמְדוּ נֶגְדּוֹ וְהָחוּט הַמְּשֻׁלָּשׁ לֹא בִּמְהֵרָה יִנָּתֵק 

Transliteration: Tovim hash’naim min haeykhad asher yesh lahem sakhar tov, ba’amakam. Ki im yiplu haeykhad yakim et khaveyro v’ilo haeykhad sheyipol v’eyn sheyni lahakimo. Gam im yishk’vu sh’nayim v’kham lahem uleykhad eyn yeykham. V’im yitk’fo haeykhad hashnaim ya’amdu negdo v’hakhut hamsholash lo bimheyrah yinatek.

Two are better than one because they have a good return for their work. If one falls, the other can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him. Likewise, if two lie down together they will keep each other warm, but how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves and a threefold cord is not quickly broken. –Ecclesiastes 4:9-12 

May He who predestines, bestow a good name and future to the provisions embodied in this agreement, agreed to by the groom, ___________, son of ______________________and the groom, ___________, son of ___________. The wedding will take place, B’Ezrat HaShem, on the ___ day of _______ in the year _____.

In committing to a lifelong partnership, ________ and _______ agree to:

1. Entrust each other with their present and future. This is a sacred trust that they will uphold with honour and mutual respect.

2. Set one another apart above all others, always ensuring that the success of their relationship is each of their top priority.

3. Nurture one another with love, support and friendship, sharing life’s joys and partnering through its
challenges. Up to and including the time of dying, each will protect the other from indignity or abandonment and remain a tender, faithful companion.

4. Talk openly and sincerely with one another, never hiding feelings. They will resolve conflicts through
listening, honest dialogue and striving to empathize with the other. They will make major decisions jointly and make individual choices that protect themselves, each other and their family from unreasonable risk.

5. Acknowledge their independent interests and ambitions and promise to support each other in pursuing them, forever helping the other to reach his utmost potential. They pledge to share the joy of individual achievements and the hurt of disappointments, ensuring the other becomes part of even the most individual pursuit.

6. Share the responsibilities of building, providing for, and maintaining a home and family, drawing on their respective strengths and mindful of their respective constraints. All that they own and earn will be shared eqally and managed jointly while honouring each other’s freedom to make personal spending decisions.

7. Maintain a special place in their lives for their families. If, God-willing, they are blessed with children, they will raise them with kindness and love. They will care for their children, nurture them and teach them so that they may become confident, sensitive and independent adults. While they will always make time to grow and deepen their own relationship, outside of this, their children will become their top priority.

8. Celebrate their Jewish heritage, marking Shabbat, holidays, and life cycle events according to Jewish culture and tradition. They will be guided by Jewish values of caring for their community, Israel, and the world, through Tikkun Olam, Tzedakah, and environmental responsibility.

9. Establish a home that is warm and open, where family and friends always feel welcome.

10. Lead a life that affirms their shared belief in the importance of diversity, equality and tolerance. 

המגיד מראשית אחרית, הוא ייתן שם טוב ושארית, לאלה דברי התנאים והברית, שנדברו והותנו בין שני הצדדים,

היינו מצד האחד החתן _______ בן _______ ו_______ למשפחת_______, ומצד השני החתן _______ בן

_______ ו_______ למשפחת _______. החתונה תיערך במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת בעזרת ה’ יתברך

ב____ ב_____ תש____ הבא עלינו לטובה. בהתחייבם לשותפות לחיים, _______ ו_______ מסכימים:

א. להפקיד אמונם זה בידי זה בהווה ובעתיד. זהו אמון מקודש שהם ישמרו בהגינות ותוך כבוד הדדי

ב. להוקיר את האחר יותר מכל, ולהבטיח שהצלחת הקשר ביניהם תהא להם תמיד בעדיפות עליונה

ג. להזין זה את זה באהבה, בתמיכה ובחברות, ולתמוך זה בזה בימי שמחה ובעתות קושי. להוות לבן הזוג מגן

מפני ביזוי, להיות לו רע עדין ונדיב, ולהישאר זה לצד זה לעד, עד יומם האחרון

ד. לקיים תקשורת פתוחה וכנה, לעולם לא להסתיר רגשות, לפתור מחלוקות בדרך של הקשבה ודיאלוג הוגן וכן

ולחתור תמיד להזדהות ולהבנה הדדית. לקבל החלטות מרכזיות במשותף, ובהחלטות האישיות לבחור באופן אשר

ייטיב עם כל אחד מהם ועם שניהם גם יחד כיחידה משפחתית, וירחיק מעליהם סיכון מיותר

ה. לכבד את תחומי העניין והשאיפות זה של זה, תמיד לתמוך בבן הזוג ולעודדו להגשמה עצמית ולמימוש מלוא

הפוטנציאל האישי. תמיד לחלוק עם בן הזוג את החדווה שבהישג, כמו גם את צער הכישלון, ולהתחייב שבן הזוג

יהיה לעולם שותף מלא לכל, גם למאוויים האישיים ביותר

ו. לחלוק ביניהם את האחריות הנובעת מביסוס וקיום בית ומשפחה, תוך היסמכות על החזקות של כל בן זוג

והתחשבות גם במגבלות האישיות. לחלוק את כל אשר להם וכל אשר יהיה להם בשווה, ולנהל משק בית משותף,

תוך כיבוד הבחירות וההעדפות האישיות של שני הצדדים

ז. לשמר מקום מיוחד בחייהם למשפחותיהם. אם, בעזרת השם, יבורכו בילדים – יגדלו אותם בנדיבות, הוגנות

ואהבה. הם יטפלו בילדיהם, יטפחו ויחנכו אותם להיות אנשים בעלי ביטחון, רגישים ועצמאיים. תוך שהם ממשיכים

לעולם להיות מחויבים בראש ובראשונה לקשר ביניהם, יהיו ילדיהם תמיד בראש מעיניהם

ח. לשמור את המורשת היהודית שלהם על ידי זכירת השבת, ציון החגים וקיום אירועי מחזור החיים בהתאם

לתרבות והמסורת היהודית. ערכים יהודיים ינחו אותם להיות שותפים אכפתיים בקהילה, בישראל ובעולם, בדרך

של תיקון עולם, צדקה ואחריות סביבתית

ט. להקים בית חם ופתוח, מקום שבו משפחה וקרובים ירגישו תמיד רצויים

י. לחיות חיים אשר מגשימים את אמונתם המשותפת בחשיבות שבמגוון, שוויון וסובלנות.

All this was done with perfect understanding and due deliberation.

And everything is valid and confirmed.

כל זה נעשה בדעה שלמה ומיושבת, והכל שריר וקיים

Attested to: ____________ : נאום                Attested to: _____________: נאום

                    Groom, חתן                                              Groom, חתן

Attested to: ______________ : נאום             Attested to: _____________: נאום

                    Witness, עד                                              Witness, עד

For the complete version of the Traditional Same-Sex Jewish Wedding by Orrin Wolpert, click here.

Used by permission of author

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Ritualwell content is available for free thanks to the generous support of readers like you! Please help us continue to offer meaningful content with a donation today. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Rituals

Shop Ritualwell - Discover unique Judaica products

The Reconstructionist Network

Serving as central organization of the Reconstructionist movement

Training the next generation of groundbreaking rabbis

Modeling respectful conversations on pressing Jewish issues

Curating original, Jewish rituals, and convening Jewish creatives

Jewish Spiritual Autobiography

 Writing a spiritual autobiography helps you to discover how teachers, touchstones, symbols and stories have led you to make meaning and understand the sacred in your personal story. In this immersion, join Ritualwell’s Gabrielle Kaplan-Mayer, a writer and spiritual director, to map out and narrate your most sacred life experiences. Four sessions starting May 16, 2024. 

Get the latest from Ritualwell

Subscribe for the latest rituals, online learning opportunities, and unique Judaica finds from our store.

The Reconstructionist Network